APOSTILLE - Convention de La Haye * TASDIK SERHI


Apostille / Apostil : Convention de La Haye du 5 octobre 1961

L’apostille est la formule prévue par la convention de la Haye du 5 octobre 1961, pour tenir lieu de légalisation d’un acte public. Elle se substitue à la double légalisation obligatoire lorsque les deux Etats ont ratifié cette convention internationale.
Pour les jugements (par exemple divorce) elle s’obtient auprès de la cour d’appel où ont été établis les documents du domicile des requérants. 
  • Les effets d’une Apostille: Une Apostille a pour seul effet d’attester la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Aussi, l’apostille ne porte-t-elle pas sur le contenu même de l’acte public sous jacent (c’est-à-dire le document apostillé). 

EN FRANCE L’APOSTILLE DE LA HAYE S’OBTIENT AUPRES DE LA COUR D’APPEL DU LIEU OU A ETE EMIS LE DOCUMENT: COURS D’APPEL
LA HAYE KONVANSİYONU
Türkiye 5.10.1961 tarihli Lahaye sözleşmesini 16.9.1984 tarih ve 18517 sayılı Resmi Gazetede yayınlayarak bu sözleşmenin hükümlerini kabul etmiştir. Bu anlaşma uyarınca noter senetleri resmi belge sayılmıştır.
Noterlerce düzenlenen resmi belgelerde bu La Haye konvansiyonun şartlarına uyulmaktadır. Şöyle ki; Akit devletlerden her biri gibi Türkiye de bu sözleşmenin uygulama alanına giren ve kendi ülkesinde kullanılacak olan belgeleri tasdik işlemlerinden bağışık tutmaktadır.
Sözleşmenin 4 ncü maddesine uygun olarak tasdik şerhi konulmak­tadır. Tasdik şerhi Türkçe olarak ta yazılmıştır, ve "Apostille Convention de La Haye Du 5 Octobre 1961" başlığı fransızca olarak belirtilmektedir.
Tasdik şerhi yani apostil öngörülmüştür, ancak serbest dolaşım sözleşmeleri imzalayan devletler için geçerlidir.
Okullarin verdigi ve Bölge Milli Egitim Müdürlüklerinden tasdikli diplomalar, valilik veya kaymakamliklar tarafindan apostillenirler.
Yine ayni şekilde, Nüfus Müdürlüklerinden verilen nüfus kayitlari ile ilgili belgeler, valilik veya kaymakamliklar tarafindan apostillenirler.
Mahkeme kararlari ise (örnegin boşanma karari), istinaf mahkemesi (temyiz mahkemesi) tarafindan apostillenirler.
Apostille (tasdik serhi) belgenin üzerinde boş yer varsa belgenin üzerine, yer müsait degil ise ek belge şekilde eklenir.

Aucun commentaire: